Portal de la Transparència

Federació d'Escoltisme Valencià

Benvingudes al portal de la transparència de la Federació d'Escoltisme Valencià. La Federació d'Escoltisme Valencià té com un dels seus objectius estratègics aconseguir un nivell de gestió eficaç, productiva i pròxima als associats, amb criteris organitzatius innovadors i amb un enfocament integral i transparent en la gestió.

Accés a la informació federativa

L'obertura, participació i col·laboració són el sustent per a millorar

Accés a la informació

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre equipo que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació