Accés a la informació

#ScoutsFEV Transparent

Equipos Estructurales

Equip General MEV 2019 – 2022

Si tens algun dubte, o vols obtindre més informació, pots contactar amb 
mev@scoutsfev.org.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre equipo que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació