Accés a la informació

#ScoutsFEV Transparent

Dilluns, 26 octubre 2020

Accés a la informació de transparència (MEV)

Des del Moviment escolta de València entenem que, com a organisme amb clara vocació de servei a la societat jove que som, que rep fons públics i dels associats mitjançant les entitats membre a través de les quotes, la transparència ha de ser sempre present en la nostra forma de treballar, en coherència amb la filosofia de treball i de bon govern adquirida. Per això, en aquest apartat hi podreu trobar tota la informació d’interès general ja siga econòmica i de subvencions de la MEV, acompanyada de gràfiques i graelles que il·lustren i expliquen l’execució pressupostària com de les persones que representen els seus òrgans de govern i espais de treball.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre equipo que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació