Accés a la informació

#ScoutsFEV Transparent

Documentació institucional

Estatuts

Els estatuts actuals de la Federació de Escoltisme Valencià van ser aprovats en Assemblea Extraordinària el 4 de febrer de 2017. Van ser ratificats per la Conferència Episcopal Espanyola el dia 17 de març de 2017.

Estatuts antics

Pots consultar versions anteriors dels estatuts FEV:

Normativa interna complementària

Segons l’article 73 del Reglament de Règim Intern, tenen el caràcter de normativa interna complementaria als Estatuts i al Reglament de Règim Intern els següents documents:

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre equipo que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació